Hàng tồn kho

Với phân hệ quản lý kho dễ theo dõi và quản lý, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết mọi vấn đề về hàng tồn kho với tốc độ nhanh và hiệu quả hơn.

easyAccounting cho phép doanh nghiệp có thể tính toán lại hàng tồn kho một cách rõ ràng để thấy đâu là nơi mà doanh nghiệp cần cải thiện. Hệ thống quản lý kho tích hợp cung cấp thông tin mới nhất về hàng tồn kho ở bất cứ Kho – Địa Điểm nào.

Các chức năng của phân hệ

 • Lập phiếu nhập kho
 • Lập phiếu xuất kho
 • Lập phiếu chuyển nội bộ
 • Liệt kê và tìm kiếm danh sách phiếu nhập, xuất, nội bộ
 • Lập phiếu nhập hàng trả
 • Lập phiếu xuất hàng trả
 • Liệt kê và tìm kiếm phiếu nhập trả, xuất trả
 • Qui đổi đơn vị tính
 • Điều chỉnh cân bằng kho
 • Số dư hàng tồn kho
 • Import số dư hàng tồn kho
 • Tính giá xuất kho

Sơ đồ tổ chức phân hệ

Sơ Đồ Tính Giá Xuất Kho

Sơ Đồ Quản Lý Hàng Tồn Kho

Sơ Đồ Tính Giá Xuất Kho

Sơ Đồ Tính Giá Xuất Kho